Sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2019/2020