ŠOUP bo izbranemu/-i študentu/-ki financiral opravljanje vozniškega izpita