Sporazum o sodelovanju z Univerzo Ben-Gurion of the Negev iz Izraela