Sprejeti sklepi Vlade RS sprejela na 78. seji, 22. aprila 2010