Srečanje rektorjev, dekanov in gospodarstvenikov: Skupne priprave projektov na področju Jadransko Jonske iniciative, Podonavske in Alpske regije