Štipendijski sklad Univerze na Primorskem bo tudi v prihodnjem študijskem letu finančno pomagal nadarjenim študentom