UP JE OBJAVILA POZIV ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE IZ ŠTIPENDIJSKEGA SKLADA UP V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/22