Študenti odstranjevali invazivne vrste rastlin v Ospu