Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je akreditiral spremembo lokacije dislocirane enote Fakultete za vede o zdravju UP iz Nove Gorice v Vipavo