Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je podelil akreditacijo pedagoškemu študijskemu programu druge stopnje »Športna vzgoja« UP FVZ