Tretji rektor Univerze na Primorskem je prof. dr. Dragan Marušič