Univerza na Primorskem in Univerza Griffith iz Queenslanda, Avstralija, podpisali meduniverzitetni bilateralni sporazum o sodelovanju