Univerza na Primorskem je skupaj z vlagatelji v Štipendijski sklad UP letos podelila kar 41 štipendij