Univerza na Primorskem je uspela z ugovori zoper začasne odredbe