Univerza na Primorskem kot vodilni partner pridobila nepovratna sredstva EU za raziskovalno in inovacijsko odličnost v okviru programa OBZORJE 2020