Univerza na Primorskem med najuspešnejšimi ustanovami v Sloveniji na področju projektov čezmejnega sodelovanja