Univerza na Primorskem ne bo dopustila, da se ogrozi njen razvoj