UNIVERZA NA PRIMORSKEM OBJAVLJA RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKI ŠTUDIJ