Univerza na Primorskem odslej s svojo vpisno službo