Univerza na Primorskem podpisala sporazuma o sodelovanju z Oregon State University in Volga State University