Univerza na Primorskem povečuje mednarodno vpetost magistrskega in doktorskega študija