Univerza na Primorskem prejela sodbe v zvezi z nekdanjimi zaposlenimi, ki so odšli na novi ZRS Koper