Univerza na Primorskem se povezuje in razvija nove možnosti za trajnostni razvoj posameznika