Univerza na Primorskem Študentski domovi sprejemajo vloge kandidatov/-tk za bivanje do 10. avgusta, za podaljšanje bivanja pa do 22. avgusta 2011