Univerza na Primorskem svojo znanstveno odličnost izkazuje v sodelovanju z nemškim inštitutom Fraunhofer in ustvarja okolje za razvoj, gospodarsko rast in mednarodno prepoznavnost obalne