Univerza na Primorskem uspešna pri vlaganjih v razvoj mladih