Univerza na Primorskem v pričakovanju osme obletnice