Univerza na Primorskem vabi delodajalske organizacije k vključitvi v Štipendijski sklad Univerze na Primorskem