Bo razsoljevanje morske vode v prihodnosti zagotovilo oskrbo z vodo v Slovenski Istri?