Do ene najbolj zaželenih prestižnih diplom odslej tudi v Kopru