Na obisku v Kopru ruski kozmonavt Salizhan Sharipov