UP bo gostila dvodnevno rektorsko konferenco Alpe Jadran (AARC)