UP FAMNIT | Objava zagovora doktorske disertacije mag. Jurija Koviča