UP FAMNIT | Zagovor doktorske disertacije Mateja Plevnika