UP FHŠ | Zagovor doktorske disertacije Ivana Žerjala