UP FHŠ | Zagovor doktorske disertacije Tine Kompare