UP FHŠ | Zagovori doktorskih disertacij mag. Zrinke Mileusnić, Melihe Fajić in Andreja Šemrova