UP FHŠ | Objava zagovora doktorske disertacije Jureta Ramšaka