UP FHŠ | Objava zagovora doktorske disertacije mag. Borisa Gorupiča