UP FHŠ | Zagovor doktorske disertacije mag. Marka Prema