UP FHŠ | Zagovor doktorske disertacije Nelide Nemec in Teje Krašovec