UP FHŠ, UP PEF in UP FTŠ Turistica | Zagovori doktorskih disertacij