UP FM in UP FHŠ | Zagovor doktorske disertacije mag. Sonje Fink Babič in Roberte Vincoletto