UP gostila vodstvo Konfucijevega inštituta in predstavnike kitajske univerze SUIBE