UP objavlja prosta mesta za vpis v dodiplomske študijske programe v drugem prijavnem roku