UP PEF | Zagovora doktorskih disertacij mag. Mirjam Bon Klanjšček in mag. Bojane Gnamuš Tancer