UP za vračilo 694.917,84 EUR ni porabila sredstev, namenjenih študijski dejavnosti