Uporaba opreme v prvi stavbi univerzitetnega kampusa Livade je predvidena v začeku novega leta