Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in v svetu: XII. nagradni natečaj