Uspešna promocija Univerze na Primorskem na Kitajskem